20offok

Xin chú ý: hiện đang trong TUẦN LỄ VÀNG, tất cả sản phẩm trên website đã được giảm giá 20% nên các hình thức / chương trình chiết khấu khác không được áp dụng cộng dồn

Bao da iPad 

Bao da iPad bảo vệ toàn thân iPad là loại vỏ iPad bán chạy nhất trong 3 loại tại Gomhang.vn

Bao da iPad là sự kết hợp giữa Smart cover - bảo vệ màn hình và Case iPad - bảo vệ lưng máy

Hầu hết các loại Bao da iPad tại Gom hàng đều có chức năng tự động tắt mở.

Nếu chưa biết dòng máy mình sử dụng là iPad nào, xin tham khảo bài viết Nhận diện các loại iPad

Bao da iPad


HIỂN THỊ