Bao da iPad 

  • Bao da bảo vệ toàn thân iPad là loại vỏ iPad bán chạy nhất trong 3 loại tại Gomhang.vn
  • Bao da iPad là sự kết hợp giữa Smart cover - bảo vệ màn hình và Case iPad - bảo vệ lưng máy
  • Hầu hết các loại Bao da iPad tại Gom hàng đều có chức năng tự động tắt mở.
  • Nếu chưa biết dòng máy mình sử dụng là iPad nào, xin tham khảo bài viết Nhận diện các loại iPad
Show:     
Show: