Foxconn

foxcoon9

Foxconn là tập đoàn chuyên sản xuất phụ kiện chính hãng cho thiết bị Apple nói riêng, nên hàng cáp sạc của Foxconn trên thị trường thường được quy đồng với hàng chính hãng Apple