SAMSUNG

samsung-logo15

Câu chuyện Samsung phải tự sản xuất phụ kiện luôn được nhắc đến như một minh chứng cho sự hà khắc về yêu cầu chất lượng sản phẩm của tập đoàn hàng đầu thế giới này

samsung1