Vỏ iPad 

Vỏ iPad cơ bản chia làm 3 loại:

  1. Bao da iPad: vỏ bảo vệ cả mặt và lưng iPad, hầu hết các mẫu bao da iPad tại Gom hàng đều có chức năng Smart cover
  2. Case lưng iPad: vỏ bảo vệ lưng máy
  3. Smart cover: tấm đậy thông minh bảo vệ màn hình iPad.

Vỏ iPad

HIỂN THỊ