Vỏ iPhone 5-5s 

iPhone 5 và 5s có cùng kích thước nên vỏ iPhone 5s cũng dùng được cho iPhone 5

Vỏ iPhone 5-5s

HIỂN THỊ