Chính sách bảo hành

Điều kiện bảo hành:

 • Các sản phẩm có tem 7 màu

 • Không bị biến dạng và quá cũ bẩn

Chính sách bảo hành:

 • Bảo hành đúng theo quy định trong mỗi bài viết về sản phẩm
 • Đổi trả miễn phí trong 3 ngày (hàng mới nguyên)

 • Trợ giá trường hợp hàng vỡ, hỏng:

  • 50% nếu quý khách đổi hàng trong 1.5 tháng (kể cả cũ bẩn)

  • 25% nếu quý khách đổi hàng trong 3 tháng (kể cả cũ bẩn)

  • 10% nếu quý khách đổi hàng trong 8 tháng (kể cả cũ bẩn)

Các sản phẩm đặc thù